ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ

zinc electroplating

ਜ਼ਿੰਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ

Zinc nickel alloy plating

ਜ਼ਿੰਕ ਨਿਕਲ ਅਲੌਇਡ ਪਲੇਟਿੰਗ

zinc plating

ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੇਟਿੰਗ

powder coating

ਪਾ Powderਡਰ ਪਰਤ

wet painting

ਗਿੱਲੀ ਪੇਂਟਿੰਗ